Berlin den, 02.7.2001

SİVAS CAN KIRIMI Dramı

(YARASALAR IŞIKTAN KAÇARLAR)!

Dostlar, Canlar, bilindiği üzere bugün ‘Sivas Can Kırımı’ nın yıldönümü dramı!... İnsana, Can’ a, Özgür düşünceye, temiz inanç ve felsefeye kapalı olanlar, bağnazlıklarını her sahada gösterdikleri gibi; Sivas Can kırımında da gösterdiler!...Tarihin her döneminde insanlığı, ülkesini aydınlatanlar, yakılmışlar, yıkılmışlar, kovulmuşlar, her türlü eza ve cefaya gark olmuşlardır!...

"Doğru söyleyen dokuz köyden kovulur" misali, gerçekleri haykıranlar, salt bağnaz, gerici güçlerce değil; kendi içimizdeki sözde çağdaş-ilerici; özde ve gizde gerici, tutucu kişiler ve kurumlarca da dıştalanmışlar, hak ettikleri yeri ve değeri bulamamışlardır!. Ama, sanatları ve ödedikleri, ödediğimiz ağır bedeller üzerine konan, bu yolun hazırlop mirasyedileri köşeleri-şişeleri tutar oldular ne yazıkki!

Sevgili Dostlar, bilindiği üzere, geniş günün çığırtkanları, tarihin her zarlı-zorlu döneminde, köşeleri tutar olmuşlar, başkalarının değer ve bedelleri üzerinden davayı, devayı parsellemişlerdir...!

Pir Sultan' ların, Ş .Bedrettin' lerin; Ali’ lerin kılıcıyla pasta dilimleri oldular birçok kurumlar, ardılları ve sanatsız-sanat erbapları... Ama, hiçbir yozluk ve tozluk ilelebet süregitmemiştir insalık arenasında...

Bu isli ve de puslu gidişat mutlaka tersine çevrilir; hakkın -hak edenin ve halk edenin, üretenin öz ve söz sahibi olduğu bir şafak vaktinin günü doğacaktır elbet!...Belki yarın, belki yarından da yakın...

Sevgili çağından sorumlu Canlar, Dostlar, bu inanç ve felsefenin, gerek sanatı ve mücadeleleri ile; gerekse de ödediğim ağır bedelleri ile katarı olmuş bir sanatçı-ozanınız olarak ’Sivas Can Kırımında’ katliama uğrayan sevgili meslektaşlarımı, canlarımı hak erenleri adına anarak, onların ulvi hatırasına bir yapıtımı armağan ediyorum...Ki, bu yapıtımın yer aldığı müzik ve şiir albümünün tüm gelirini ilgili kurumlara, onların anılarını yaşatmağa adadım, tüm alanlarda...

Bir ana sesiyle de seslendiğim yapıtımın dizeleri:

ŞÖLENE KİBRİT ÇAKTILAR!

Göz göre göre yaktılar,
Karanlık güçler baktılar,
Şölene kibrit çaktılar,
Dünya duydu bu vahşeti,
Bak yiyorlar insan eti!...
Onlar kültürler düşmanı,
Aman vermeyek, amanı,
Geçti uyuma zamanı,
Bu da Hitler’in icadı,
Bak yiyorlar insan eti..
ŞahTurna, gül alındayım,
Acıların balındayım,
Pir Sultan’ ın yolundayım
Şafak vakti söker yeti,
Güneş aşar gider seti!...

Ozan ŞahTurna

(Kültür ve Sanat Mer.Onursal Başkanı )
Söz ve Müzik:Ozan ŞahTurna,
Düzenleme ve yorum:Şiar Can

[Geri dön]